ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยร่วม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 55 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 52 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน