ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโจด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน