ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน