ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองฉิม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาวัง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน