ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน