ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.33 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน