ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน