ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน