ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน