ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 57 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 57 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 54 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 53 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 53 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 51 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 35 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน