ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินกอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาวัง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน