ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.5 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน