ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสหประชาสรร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 43 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 42 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน