ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน