ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.25 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน