ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน