ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน