ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโสกรัง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางแดด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน