ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน