ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน