ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 5  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน