ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.69 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66.37 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 58.58 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 50.03 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 49.49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 44.8 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 40 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน