ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.29 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74.46 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72.59 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72.43 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69.8 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน