ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 97.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนางแดด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 97.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.09 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโสกรัง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.02 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.9 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.18 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.48 เงิน 10  
11 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75.63 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74.21 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73.72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70.1 เงิน 14  
15 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67.09 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 57.99 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 50.05 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 49.11 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 47.77 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน