ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดเวียน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน