ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโจด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.5 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน