ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69.92 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66.89 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66.62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65.06 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62.58 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 59.25 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 58.62 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านกุดยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 55.43 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 54.56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 50.98 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 50.48 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 48.18 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 47.31 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 44.02 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 40.91 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 36.56 เข้าร่วม 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน