ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนางแดด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.67 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน