ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน