ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชีลองกลาง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.5 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาฮี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75.5 เงิน 17  
18 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70.63 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 61.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 56.5 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน