ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62.67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 62.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60.67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสหประชาสรร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 53.67 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านนาโจด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 50 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน