ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน