ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าแกวิทยากร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.4 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.6 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.2 ทอง 13  
14 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.4 ทอง 15  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.4 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.6 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน