ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าข่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68.6 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68.6 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66.6 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน