ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน