ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.6 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.2 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75.6 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71.8 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน