ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาวัง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 10  
13 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน