ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาวัง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน