ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93.98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาดใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.65 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขวาน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.99 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.98 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.99 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.32 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.32 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน