ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 48 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 42 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 26 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 22 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 22 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 18 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 10 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 8 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน