ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 46 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 38 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 36 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 28 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 26 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 24 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 24 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 22 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 20 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 16 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 12 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 12 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 10 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 8 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 8 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน