ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 59 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 52 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 47 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน