ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 41 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 41 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 32 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 28 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 27 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 24 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 24 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 22 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนามน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 19 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 17 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสหประชาสรร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 17 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 16 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 15 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโสกรัง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 15 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 3 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน