ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาฮี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน