ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 55 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านขวาน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 45 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 45 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป. ชัยภูมิ เขต 1 40 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 25 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านซับชมภู สพป. ชัยภูมิ เขต 1 20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 20 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 20 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน