ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขวาน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 57 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 55 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน