ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน