ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนลาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.5 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 6  
9 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านซับม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67.5 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน