หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 49 30 61.22% 10 20.41% 5 10.2% 4 8.16% 49
2 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 38 30 90.91% 3 9.09% 0 0% 0 0% 33
3 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 36 28 90.32% 1 3.23% 0 0% 2 6.45% 31
4 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 54 27 58.7% 12 26.09% 3 6.52% 4 8.7% 46
5 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 31 26 83.87% 3 9.68% 2 6.45% 0 0% 31
6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 34 23 76.67% 4 13.33% 2 6.67% 1 3.33% 30
7 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 34 21 63.64% 3 9.09% 5 15.15% 4 12.12% 33
8 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 33 20 64.52% 6 19.35% 2 6.45% 3 9.68% 31
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 39 19 54.29% 10 28.57% 2 5.71% 4 11.43% 35
10 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 38 19 50% 7 18.42% 7 18.42% 5 13.16% 38
11 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 34 19 70.37% 6 22.22% 2 7.41% 0 0% 27
12 โรงเรียนบ้านยางหวาย 26 19 73.08% 4 15.38% 1 3.85% 2 7.69% 26
13 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 39 18 48.65% 11 29.73% 3 8.11% 5 13.51% 37
14 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 31 18 58.06% 5 16.13% 7 22.58% 1 3.23% 31
15 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 27 18 66.67% 3 11.11% 2 7.41% 4 14.81% 27
16 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 34 17 54.84% 6 19.35% 4 12.9% 4 12.9% 31
17 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 41 17 48.57% 5 14.29% 7 20% 6 17.14% 35
18 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 37 16 43.24% 10 27.03% 6 16.22% 5 13.51% 37
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 29 16 55.17% 8 27.59% 3 10.34% 2 6.9% 29
20 โรงเรียนบ้านนารี 28 16 66.67% 6 25% 1 4.17% 1 4.17% 24
21 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 31 15 48.39% 8 25.81% 5 16.13% 3 9.68% 31
22 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 29 15 60% 6 24% 1 4% 3 12% 25
23 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 38 14 36.84% 12 31.58% 6 15.79% 6 15.79% 38
24 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 23 14 60.87% 4 17.39% 2 8.7% 3 13.04% 23
25 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 23 13 56.52% 6 26.09% 2 8.7% 2 8.7% 23
26 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 15 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
27 โรงเรียนสาคริชวิทยา 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
28 โรงเรียนบ้านคลองจันลา 20 12 70.59% 5 29.41% 0 0% 0 0% 17
29 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 21 12 57.14% 4 19.05% 2 9.52% 3 14.29% 21
30 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 15 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 17 12 70.59% 1 5.88% 2 11.76% 2 11.76% 17
32 โรงเรียนบ้านช่อระกา 21 11 52.38% 7 33.33% 2 9.52% 1 4.76% 21
33 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 21 11 52.38% 6 28.57% 4 19.05% 0 0% 21
34 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 23 11 52.38% 6 28.57% 2 9.52% 2 9.52% 21
35 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 17 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
36 โรงเรียนบ้านห้วยหัน 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
37 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
38 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 33 10 40% 6 24% 6 24% 3 12% 25
39 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 19 10 52.63% 5 26.32% 1 5.26% 3 15.79% 19
40 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 18 10 55.56% 4 22.22% 1 5.56% 3 16.67% 18
41 โรงเรียนบ้านนาโจด 11 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 18 9 50% 7 38.89% 0 0% 2 11.11% 18
43 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 19 9 47.37% 6 31.58% 3 15.79% 1 5.26% 19
44 โรงเรียนบ้านนาฝาย 20 9 45% 4 20% 2 10% 5 25% 20
45 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
46 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 14 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
47 โรงเรียนบ้านนางแดด 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
48 โรงเรียนบ้านหินกอง 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
49 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
50 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
51 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
52 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
54 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
55 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) 13 8 61.54% 0 0% 4 30.77% 1 7.69% 13
57 โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 10 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
59 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 16 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 18 7 43.75% 6 37.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
61 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 14 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
62 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 15 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
63 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 15 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
64 โรงเรียนบ้านวังโพน 18 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
65 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 12 7 58.33% 1 8.33% 3 25% 1 8.33% 12
66 โรงเรียนบ้านซับม่วง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านซับชมภู 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 13 6 46.15% 5 38.46% 0 0% 2 15.38% 13
71 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
72 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 13 6 46.15% 3 23.08% 4 30.77% 0 0% 13
73 โรงเรียนบ้านหนองหอย 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
74 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 18 6 40% 2 13.33% 3 20% 4 26.67% 15
75 โรงเรียนคุรุประชานุกูล 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
76 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
77 โรงเรียนบ้านเจาทอง 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
78 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านหินลาด 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
82 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
83 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 13 5 38.46% 7 53.85% 0 0% 1 7.69% 13
85 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 13 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
86 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
87 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
90 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 11 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
91 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
92 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านวังตะกู 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
94 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
95 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
96 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนบ้านโสกรัง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนท่าแกวิทยากร 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 9 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ 8 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
102 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
103 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 11 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
104 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 11 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
105 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 9 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
107 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
108 โรงเรียนบ้านโนนลาน 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
109 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านกุดละลม 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 8 4 50% 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 8
113 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
117 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
118 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 13 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
120 โรงเรียนบ้านนาอุดม 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
121 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง 10 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
122 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 9 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
123 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
124 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
125 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านสำราญ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
129 โรงเรียนสหประชาสรร 7 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
130 โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนวัดพุทโธวาท 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
133 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านนางเม้ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนเทศบาล 4 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 10 2 20% 6 60% 1 10% 1 10% 10
139 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
140 โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
141 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
142 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 9 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
143 โรงเรียนโพนทองพิทยา 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
144 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
145 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
146 โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านลาดใต้ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
149 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
150 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
151 โรงเรียนบ้านฝาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านกุดยาง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
157 โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนบ้านนามน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
159 โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านลำชี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านสงแคน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านหนองกุงบำรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
173 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
174 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
175 โรงเรียนบ้านนาวัง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
176 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านโนนถาวร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
179 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านขวาน้อย 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
181 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
182 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านนาฮี 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
185 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
186 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
187 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
188 โรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านดอนหัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านต้อน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 7 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านห้วยร่วม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
195 โรงเรียนบ้านซับรวงไทร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
196 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
198 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านวังกำแพง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านโนนกอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนอนุบาลหลวงภักดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนโนนหว้านไพล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนโนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
218 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
219 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
220 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
221 โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านหนองฉิม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านโนนตาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
225 โรงเรียนบ้านโปร่งโก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
226 โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
228 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
229 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
230 โรงเรียนบ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านภูนกเขียน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
233 โรงเรียนบ้านโนนตูม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
234 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]