หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 122-123 28 ส.ค. 2557
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 124-125 28 ส.ค. 2557
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 126-127 28 ส.ค. 2557
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 132-133 28 ส.ค. 2557
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 134-135 28 ส.ค. 2557
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 1 ห้อง 136-137 28 ส.ค. 2557
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 412 28 ส.ค. 2557
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 413 28 ส.ค. 2557
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 421 28 ส.ค. 2557
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 422 28 ส.ค. 2557
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 423 28 ส.ค. 2557
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อาคาร 4 ห้อง 431 28 ส.ค. 2557
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารเอนกประสงค์ 28 ส.ค. 2557
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพิทยา อาคารตัว L 28 ส.ค. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]